اخرین محصولات ثبت شده

پرسشنامه فاصله اجتماعی بوگاردوس

دانلود پرسشنامه فاصله اجتماعی بوگاردوس،با فرمت PDF و در 4 صفحهبخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر

دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر،با فرمت PDF و در 5 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 33بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مقیاس تنش درک شده کوهن و همکاران PSS 4

دانلود پرسشنامه مقیاس تنش درک شده کوهن و همکاران PSS 4،با فرمت PDF و در 4 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 4بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه پژوهشي

دانلود پرسشنامه پژوهشي،با فرمت PDF و در 3 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 45بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس

دانلود پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس،با فرمت PDF و در 3 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 12بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن

دانلود پرسشنامه مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن،با فرمت PDF و در 16 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 41بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه کیفیت زندگی IRQOL

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی IRQOL،با فرمت PDF و در 6 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 26بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه وسواس فکری عملی OCD-R فوا و همکاران 2002

دانلود پرسشنامه وسواس فکری عملی OCD-R فوا و همکاران 2002،با فرمت PDF و در 4 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 18بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران

دانلود پرسشنامه مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران،با فرمت PDF و در 4 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 10بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه فرم خود گزارش دهی حمله وحشت زدگی

دانلود پرسشنامه فرم خود گزارش دهی حمله وحشت زدگی،با فرمت PDF و در 3 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 7 بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

دانلود پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد،با فرمت PDF و در 4 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 16بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه همجوشی شناختی Cognitive Fusion

دانلود پرسشنامه همجوشی شناختی Cognitive Fusion،با فرمت PDF و در 4 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 12بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل